Tradiční čínská medicína

Pojďte společně poodhalit tajemství přírodního léčebného systému, který pomáhá lidem na celém světě již po staletí …

Dietetika

Dietetika - správné stravování, které nezatíží, ale vyživí. Další důležitou součástí TCM je dietetika, protože jak zní jedno čínské rčení: "Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit."

Bylinná léčba

Fytoterapie neboli bylinná léčba je dalším velmi silným nástrojem TCM. Individuálně vytvořené bylinné směsi se skládají z několika bylin, kde každá z nich má ve směsi své místo a funkci. Dohromady pak tvoří dokonalý prostředek k léčbě.

Akupunktura

Akupunktura (spolu s fytoterapii - bylinou léčbou) patří k nejsilnějším nástrojům TCM, za pomocí nichž se dá úspěšně ovlivnit zdravotní stav organismu.

beauty Akupunktura

Celostní omlazující protivrásková terapie – krása zevnitř i navenek.

Akupunktura

Akupunktura (spolu s fytoterapií – bylinnou léčbou) patří k nejsilnějším nástrojům
TCM, za pomocí nichž se dá úspěšně ovlivnit zdravotní stav organismu.

Tato metoda spočívá v
napichování speciálních míst na lidském těle tenkými akupunkturními jehličkami. Tato místa se nazývají akupunkturní body. Vhodná volba bodů a jejich stimulace napomáhá harmonizovat tok
energie Qi, při kterém následně dojde k navození rovnováhy v našem organismu.

Dietetika dle TČM

Dietetika TCM staví na střídmosti, různorodosti a pravidelnosti ve stravování. Navíc k těmto obecným pravidlům si čínská dietetika zakládá na „termodynamických“ vlastnostech potravin, což musí být v souladu se stavem pacienta a povahou jeho onemocnění.

„Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit.“
Dietetika je další důležitou součástí TCM. Stravou totiž neustále a několikrát za den ovlivňujeme rovnováhu organismu. Stravováním, které je založené na smysluplných pravidlech dokážeme spoustě zdravotních problému předejít. V reálu to pak tedy znamená, že když například každé ráno začneme jogurtem z ledničky, který je už sám o sobě chladné povahy, po nějaké době to může způsobit velkou nerovnováhu a zachlazení organismu a tím mohou nastat velké zdravotní potíže. 

Pouze následnou úpravou jídelníčku by vlastní léčba trvala dlouho, ale náprava jídelníčku, hodně pomůže v efektivnosti léčby. Sun Simiao, lékař a taoista , který se dožil 101 let a do konce života aktivně léčil, řekl: „U svých pacientů nejdříve doporučuji změnu jídelníčku. Pokud to nestačí, volím další metody.“ V současné uspěchané době by změna jídelníčku asi nestačila, protože soudobé nemoci jsou přeci jen trochu složitější a faktorů, které ji ovlivňují, je mnohem více. 

Stále ale platí, že stravování je jedním z velkých nástrojů, který se může stát jak dobrým sluhou, tak zlým pánem. 

Vhodná úprava jídelníčku je důležitou součástí léčby, u některých diagnóz mají pouze okrajový význam, ale někdy jsou stěžejní.

Fytoterapie - Bylinná léčba dle TČM

„Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit.“

Fytoterapie neboli bylinná léčba je dalším velmi silným
nástrojem TCM. Individuálně vytvořené bylinné směsi se skládají z několika bylin, kde
každá z nich má ve směsi své místo a funkci. Dohromady pak tvoří dokonalý prostředek k
léčbě. Po určité době užívání bylin se organismus začne vracet zpět ke své rovnováze.
Postupem času, jak se stav organismu zlepšuje se dávky léčivek pozvolna snižují až do
úplného vysazení, kdy se člověk zase cítí zdráv.

Omlazující techniky obličeje podle TCM

Beauty akupunktura

Celostní omlazující protivrásková terapie – krása zevnitř i navenek.

Tísíce let staré postupy a principy terapie, na kterých je kúra založena, jsou naštěstí pro nás zachovány dodnes.
Rozdíl, v porovnání se současnými moderními technikami, je v přístupu. Tradiční čínská medicína je založena na celostním řešení zdravotních problémů. To znamená, že tato kúra zahrnuje jak ošetření vnějšku
(odstranění vrásek), tak především léčbu příčin, proč vrásky vznikají nebo-li léčbu „kořenů“ problému, což je např. harmonizace funkce jater, ledvin či zažívacího traktu. A to opět podle důkladné diagnostiky, jak již bylo zmíněno dříve. Proto se zdá být možná trochu úsměvné, když se moderní metody snaží o nápravu „pouze“ zevnějšku bez vyladění vnitřku – efekt
totiž nemůže trvat dlouho a problém se pak vrací. A proto jak praví klasické texty, je třeba léčit nejen „větve“, ale zejména „kořeny“. 

Kúra se skládá ze dvou fází:

Ošetření vrásek pomocí beauty akupunktury ve většině
případech probíhá jedenkrát za dva týdny, pokud je potřeba jedenkrát za týden. Plná léčebná kúra většinou odpovídá šesti opakováním
v této kratší době.  Pokud se s beauty akupunkturou začíná v mladším věku (doporučuji kolem 35. roku), pak stačí i tři rychlejší aplikace. Dále podle stavu a vytížení organismu doporučuji udržovací kúru zhruba v mezidobí 3 – 9 měsíců individuálně dle stavu.
K aplikaci se používají miniaturní intradermální jednorázové jehličky, pomocí kterých se ošetřují vrásky na obličeji. Systémová léčba se pak zaměřuje naléčbu příčiny tvorby vrásek a skládá se z užívání individuálních bylinných směsí, systémové akupunktury a úpravy jídelníčku.

Objednejte se ke mě

OZVU SE VÁM S NABÍDKOU TERMÍNŮ

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno a Příjmení
Chci si objednat
Přejít nahoru